von Häffner: bittelschießi előnévvel birodalmi lovagi és bárói család

„Mi Frigyes, Isten kegyelméből római császár, továbbá a Birodalom, Ausztria, Stájerország, Karintia és Krajna hercege, Windisch Mark és Portenau ura, Habsburg, Tirol, Pfirt és Kyburg grófja, Burggau őfgrófja és Elzász tartománygrófja” Sigmundt és Georg, a Häffner fivérek részére hűséges és hasznos szolgálatukért, amelyet eddig végeztek és a jövőben is végezni kívánnak, az alább leírt címert és sisakdíszt adományozza: „egy arany pajzsot, benne, az egész pajzsmezőben, egy ágaskodó fekete griff, felvetett farokkal, kitárt szárnyakkal és csőrrel, kinyújtott nyelvvel, a pajzson egy sisak, arany és fekete sisaktakaróval, azonos színű sallanggal, rajta egy fekete griff első része sárga lábakkal, kitárt szárnyakkal és csőrrel, mint a pajzson. Amint ez a pajzs és sisakdísz ennek a császári oklevélnek a közepén lefestve és színekkel kimázolva áll”.

Linz, 1491. október 15.

Családtörténet